SSF:s verksamhetsberättelse 2019–2020

SSF:s verksamhetsberättelse 2019–2020

Verksamhetsåret går till historien då den rådande coronapandemin lamslagit världen och i full grad påverkat sportens verksamhet. Många av SSF:s medlemmar har prövats med inställda mästerskap samt avslutade och icke påbörjade seriespel i olika idrotter. Det har varit en svår tid för SSF:s frilansande medlemmar.

Samhällssituationen har inkräktat även på styrelsens sätt att arbeta och flera planerade event, såsom deltagande på Gräv, Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan samt en informationsträff med SOK, har skjutits upp.
Under krisen har dock goda intentioner börjat gro. En sedan tidigare initierad dialog om stipendium med Svenska Journalistförbundet har tagit fart och har möjlighet att bli regelbunden både för samarbete i kris men också långsiktigt.

Styrelsen har under året drivit ämnen i den riktning som förbundet tagit de senaste åren; med fokus på viktiga journalistiska frågor i relation till stora aktörer som Svenska Fotbollförbundet och Sef (Svensk Elitfotboll). Vi har också arbetat för och medvetet tagit kliv närmare våra medlemmar genom ett nyhetsbrev och ökat engagemang på vår Facebook-sida.

Under pågående verksamhetsår har det sista ekonomiska tillskottet från Svenska Spel, ämnat för såväl stipendier som administration kring desamma, kommit styrelsen tillhanda. Ett samarbete som pågått sedan 70-talet har nu kommit till sin ände efter initiativ av Svenska Spel, men i enlighet med de diskussioner som funnits i SSF:s styrelse.
Det innebär dock att Sportjournalistförbundet står inför en utmanande tid med omfattande intäktsförluster – vilket kommer att påverka verksamheten.

Inriktningen som den tidigare styrelsen tog, med Lisa Edwinsson som ordförande, har vi förvaltat och byggt vidare på. Jag tackar med de här orden för förtroendet från styrelsen och ser tillbaka på ett omtumlande första år som ordförande.

Petra Thorén, ordförande, 24 maj 2020

Nedan följer Svenska Sportjournalistförbundets verksamhetsberättelse för 2019–2020 och väl mött på digitalt årsmöte den 25 juni:

***

Organisation:

Ordförande:
Petra Thorén, Aftonbladet (mandat går ut 2020)

Vice ordförande:
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2020)

Sekreterare:
Mats Olsson, frilans (2021)

Kassör:
Malin Henrikson, Borås Tidning (2021)

Medlemsansvarig:
Petter Nilsson, TT

Ledamöter:
Carl Sandin, Bildbyrån (2020)
Daniel Rooth, Helsingborgs Dagblad (2020)
Frederic Pavlidis, frilans (2020)
Rebecca Candevi, Östgöta Correspondenten (2021)
Per Sandberg, Piteå Tidning (2021)
Cecilia Kristoffersson, Sulkysport (2021)

Suppleanter:
Patrik Larson, Sveriges Radio (2001)
Mathilda Gustafsson (2020)

Revisorer:
Örjan Westberg, ordinarie (2020)
Tord Källström, ordinarie (2020)
Mikael Brandstam, suppleant (2020)

Valberedning:
Håkan Svensson, Luleå – ordförande och sammankallande (2020)
Anna Blomqvist, Stockholm (2020)
Lars Granqvist, Stockholm (2020)

Bakre raden från vänster: Per Sandberg, Mats Olsson, Frederic Pavlidis, Carl Sandin, Patrik Larson, Daniel Rooth, Malin Henrikson, Petter Nilsson.
Främre raden från vänster: Rebecca Candevi, Petra Thorén, Mathilda Gustafsson.
Inte med på bild: Lena Sundqvist och Cecilia Kristoffersson.
Foto: Bildbyrån.

Årsmöte:
Årsmötet 2019 hölls den 3 juni på Pressklubben i Stockholm. Årsmötet 2020 är framflyttat och sker på grund av rådande coronasituation digitalt den 25 juni, klockan 18.00.

Sedan årsmötet 2019 (3 juni) har vi haft följande styrelsemöten:

27 augusti, 2019
Bildbyrån i Stockholm
18 november, 2019
Svenska Spel i Stockholm
19 mars, 2020
Digitalt konferenssamtal
11 maj, 2020
Digitalt konferenssamtal

Riktningsförändring:
Även i år har styrelsen lagt kraft på den nya inriktning som klubbades igenom på årsmötet 2017. Vi har byggt vidare på ambitionen att “skapa en organisation i tiden” och att få det tankesättet implementerat i det regelbundna arbetet. Vi har också varit delaktiga i den journalistiska diskussionen. I början av 2020 deltog SSF i Publicistklubbens debatt om “Spelet om spelet – om spelbolagens annonspengar och sportredaktionerna”.
SSF fick också möjligheten att delta i en nätverksträff i samband med Gräv, men på grund av rådande coronapandemi flyttas hela seminariet fram.

Vi har haft flera säkerhetsmöten med Stockholmsklubbarna om Tele2 Arena och andra möten om upplägg för media med Svenska fotbollförbundet och Sef, Svensk elitfotboll.
Publiceringen Årets sportjournalist fick ett brett genomslag.

Medlemmar:
Medlemstrenden är positiv trots ett märkligt avslut på verksamhetsåret då coronakrisen påverkade förutsättningarna att försörja sig som sportjournalist. Inte minst möjligheten att söka stipendier och AIPS-kort lockar. Samtidigt är vi övertygade om att vi kan öka antalet medlemmar ännu mer om vi blir ännu bättre på att berätta att vi finns och vad vi gör.

AIPS-kort:
Intresset för AIPS-korten är glädjande nog fortsatt stort. När det här skrivs har vi utfärdat totalt 201 kort – och fler är beställda. Vi har lagt mycket tid på att granska ansökningarna för att försäkra oss om att bara personer som jobbar för seriösa medier får kort. På minussidan finns att ett tiotal kort försvunnit i Postnords hantering. Det har inneburit både extrajobb och onödiga kostnader för styrelsen.

Ekonomi:
SSF:s kassa
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och verksamhetsåret landar i ett plusresultat på cirka 30 000 kronor. Men det är värt att notera att det hade slutat med röda siffror utan det administrativa bidraget på 80 000 kronor från Svenska Spel, som gjorde en sista insättning efter stipendieutdelningen på Idrottsgalan i år.
När samarbetet nu upphör kommer SSF att bli än mer beroende av medlemsavgifterna, som är den enda intäktskällan på samma nivå som Svenska Spel-pengarna. Därutöver ger hanteringen av AIPS-korten också ett visst tillskott.

Förskingringen
Efter att en tidigare styrelsemedlem polisanmäldes 2017 och sedan via ett strafföreläggande dömdes till villkorlig dom för grov förskingring och osant intygande har skadeståndet på 335 944 kronor plus ränta börjat betalas av. Det gångna året har elva insättningar på totalt 17 057 kronor gjorts.

Säkerhet och arbetsförhållanden:
De herrallsvenska fotbollsarenorna är fortsatt den främsta utmaningen för våra medlemmar. Antalet incidenter under året har dock varit få, vilket är positivt och den dialog som skett de senaste säsongerna har fortsatt.
SSF har deltagit på flera säkerhetsmöten i Stockholm med representanter från Djurgårdens IF och Hammarby IF. Det finns en stor öppenhet och välvilja till att skapa så goda arbetsförutsättningar som möjligt för media på plats.
Under mötet i början av november presenterade klubbarna en enkätundersökning, gjord med 270 representanter från media under säsongen. Det gav en god bild av vad som fungerat bra och vad som kan förbättras.
Bland annat framgick det av svaren att arbetsförhållandena högst upp på pressläktaren på Tele2 med supportrar som för oväsen och dricker alkohol. Detta var en aspekt som klubbarna tog med sig in planeringen inför kommande säsong.

När det gäller arbetet inför den allsvenska säsongen 2020 har SSF haft givande samtal också med Sef, (Svensk Elitfotboll) vilket inneburit en möjlighet att påverka och finjustera det ramverk som klubbarna ska följa gällande medias arbetsförhållanden. SSF:s ordförande Petra Thorén har också varit på möte med Sef:s arbetsgrupp med de allsvenska klubbarnas kommunikatörer.

Utmaningarna har dock uppstått efter det och är kopplade till coronapandemin. I sin ambition att få klartecken från Folkhälsomyndigheten har Svenska Fotbollförbundet och Sef upprättat ett protokoll i vilket medias förutsättningar beskrivs. SSF har under de intensiva veckorna före klartecken (inte givet i skrivande stund 26 maj) fört en dialog med Sef och med klubbarna som spelar på Tele2 om hur ramverket på bästa sätt efterlevs. Den dialogen ämnar SSF hålla i inför och under den kommande säsongen.

Dialog med Svenska Fotbollförbundet
Den 22 januari hade SSF, representerat av medlemsansvarig Petter Nilsson och ordförande Petra Thorén ett möte med representanter från kommunikation och landslagscheferna från Svenska Fotbollförbundet för att diskutera upplägg kring EM och OS. Det var ett långt, givande möte där SSF lyfte frågor som ökad information från landslagen på WhatsApp, möjlighet att påverka valet av spelare i de mixade zonerna, uppdelad presskonferens (dela tidsmässigt på spelare/förbundskapten), svensk pressträff med förbundskapten under mästerskap såsom VM 2018 och problemen för webb-tv under OS.
Dialogen får nu fortsätta kommande år eftersom mästerskapen skjuts på framtiden på grund av corona.

Medlemsträffar:
Flera av de planerade eventen har skjutits på framtiden i sviterna av coronaviruset. En inplanerad nätverksträff i samband med Grävseminariet har flyttats till hösten och den planerade träffen med SOK inför sommarens OS skjuts fram ett år.
Den medlemsträff som genomförts är julmingel och inspirationsträff den 11 december på Café Operas bakficka The End i Stockholm. Stipendiaten Rebecca Candevi berättade om sitt arbete kring damfotbollen i de europeiska storklubbarna och Tomas Hoszek, ny generalsekreterare på Elitfotboll Dam kom förbi och berättade om sitt nya uppdrag.
Årets höjdpunkt var tillkännagivandet av Årets sportjournalist.

Årets sportjournalist
Linda Hedenljung, Östersundsposten, utsågs till årets sportjournalist 2019 efter sina avslöjanden kring Östersunds FK.
Priset tillkännagavs till vinnaren av juryns ordförande Lasse Granqvist och delades ut av SFF:s ordförande Petra Thorén i samband med SSF:s julmingel i Stockholm i december.

Linda Hedenljung blev Årets Sportjournalist 2019. Foto: Olle Sjödin, ÖP.

Juryns motivering: Journalistikens grund är den kritiska granskningen. Med en journalistisk ryggrad, ytterligare förstärkt av integritet, mod och gediget hantverk, har avslöjanden kring Östersunds FK främjat utvecklingen av en stark sportjournalistik.

Glädjande var att antalet nominerade till utmärkelsen årets sportjournalist i år var rekordhögt och att flera, precis som vinnaren Linda Hedenljung, nominerats för grävande journalistiskt arbete.

I juryn ingick ordförande Lasse Granqvist, Petra Thorén (SSF), Lena Sundqvist (SSF), Per Sandberg (SSF) Petter Nilsson (SSF)

Priset sponsras av SFF:s samarbetspartner Träffpunkt Idrott.

Stipendiearbete
Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel har sedan 1970-talet delat ut stipendier till sportjournalister. I år fastnade vi särskilt för en idé presenterad av Philip O´Connor, som vill titta närmare på det norska damlandslagets öppna och tillgängliga mediastrategi. I en tid då landslag i många olika sporter blir allt mer stängda har Norges fotbollsdamer valt en motsatt väg. O´Connor vill gräva djupare i den norska modellen och jämföra med hur det fungerar i andra landslag. Det är ett brännande aktuellt ämne och går helt i linje med vår strävan: att utveckla svensk sportjournalistik och skapa förutsättningar för granskande bevakning. Philip O´Connor fick äran att kliva upp på Globens scen på Idrottsgalan den 27 januari för att motta Lars-Gunnar Björklunds stipendium 2019 och priset på 40 000 kronor.

Philip O´Connor blev tilldelad Lars-Gunnar Björklunds stipendium. Foto: Haidar Hajdari

SSF valde också att dela ut mindre stipendier till följande tre sportjournalister:
•Peter Backe, TV4. Får 30 000 kronor för att besöka en av de stora MMA-galorna i Las Vegas. Ambitionen är att fördjupa sig i sportens utveckling, jämställdhetsarbete och framtid.
•Adam Savonen, Norran. Tilldelas 30 000 kronor för att åka till Nordamerika och besöka Wada och Ultimate Fighting Championship för att lära sig mer om hur de jobbar mot fusk och dopning.
•Daniel Kristoffersson, Expressen. Tilldelas 20 000 kronor för att åka till USA och träffa några av sportjournalistikens framstående kollegor. Syftet är att utveckla sitt nyhetsarbete kring fotbollen.

Svenska Sportjournalistförbundets och Svenska Spels samarbete har givit många journalister chansen att utveckla sig inom sitt yrke. Var sak har dock sin tid och i samförstånd har parterna valt att avsluta samarbetet kring Lars-Gunnar Björklunds stipendium i november 2020. Det avslutade samarbetet kommer att bli ekonomiskt kännbart för SSF:s verksamhet, men samtidigt har det också funnits ett moraliskt dilemma kring att erhålla sponsorpengar från ett spelbolag.
Stipendier är och förblir en viktig del av vår verksamhet och SSF har därför tillsatt en projektgrupp som jobbar med att hitta nya intäktsmöjligheter. I det sammanhanget kan nämnas att vi för en dialog med Svenska Journalistförbundet om ett nytt stipendium.

Andreas Jerat och Ann-Charlotte Örtnäs har varit Svenska Spels representanter i stipendiearbetet. I SSF:s styrelse har Daniel Rooth och Lena Sundqvist fungerat som stipendieansvariga.

Kommunikation:
En viktig del i verksamheten är kommunikationen med medlemmarna. Det finns flera kontaktuppgifter på SSF:s hemsida. Vi finns också på twitter, samt Facebook.
På hemsidan publicerar vi nyheter och rapporter efter genomförda möten. Under våren har vi skapat ett digitalt minnesrum där våra medlemmar kan skriva och minnas kollegor som har gått bort, ett forum vi inte haft tidigare.
På Facebook har vi under rådande coronapandemi uppmuntrat till dialog mellan medlemmarna. Det har visat sig vara trögt, men ändå en intention som vi tar med oss.

Under verksamhetsåret har SSF skickat sitt första nyhetsbrev, vilket varit en viktig åtgärd. Vi har jobbat för att kunna på ett enkelt och smidigt sätt nå ut till våra medlemmar via mejl och har nu ett nytt verktyg för att skicka ut nyhetsbrev. På så sätt kan vi nå våra medlemmar direkt i deras digitala brevlådor. Detta innebar att ett par medlemmar dök upp på juminglet!
Vi har under verksamhetsåret skickat ut tre nyhetsbrev och det kommer att bli fler.

Internationell verksamhet:
Årets AIPS-kongress genomfördes i början av februari i Budapest och Petra Thorén var på plats från SSF. Tanken med besöket var att som ny ordförande skapa sig en bild av den internationella verksamheten, som SSF tidigare varit starkt kritisk till.
Under kongressen genomfördes bland annat en viktig diskussion om ändring av AIPS statuter. En grupp utreder frågan inför kongressen 2021 med inriktning på att makten gällande både statuter och regelverk ska tillhöra kongressen och inte den exekutiva kommittén.
Under kongressen röstades Gio Lippens från Holland in som ny medlem i AIPS Europas exekutiva kommitté. Cykelexperten fick SSF:s röst, han var en av fyra kandidater.

Årets AIPS-kongress genomfördes i början av februari i Budapest och Petra Thorén var på plats från SSF.

Under dagarna i Budapest hölls ett par givande paneldiskussioner: en om kvinnor inom sporten, både som aktiva och som journalister, där den ungerska tennisspelaren Tímea Babos gav sin syn och den kenyanska reportern Evelyn Watta berättade om fördomar hon har stött på. Den andra debatten handlade om undersökande journalistik och i den deltog bland andra den brasilianska journalisten Jamil Chade, som avslöjat korruption inför OS i Brasilien 2016.
Dessutom gav IOC oss en update inför sommarens mästerskap. Andra programpunkter kändes mindre berikande.
Vi hade därtill givande, informella nätverksmöten med nordiska kollegor. Här visar också representanter från Holland, Estland och Irland intresse för ett ökat samarbete. Vi är många som ställs inför liknande utmaningar.
Under coronapandemin har kontakten med AIPS varit tätare och SSF har skickat två texter som handlat om hur krisen slagit mot svenska sportjournalister. Dessa har publicerats på AIPS hemsida.

Styrelsen 20200526