Klubbarna vidtar åtgärder kring säkerheten

Klubbarna vidtar åtgärder kring säkerheten

På fredagen mötte Svenska Sportjournalistförbundet och Sportjournalisternas klubb Stockholm Djurgården, Hammarby och Stockholm Globe Arenas för att diskutera säkerheten för pressen på Tele2 arena.
Klubbarna och arenan vidtar åtgärder redan till lördagens allsvenska match mellan Hammarby och Jönköpings Södra.

Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

Det var i halvtid i tisdagens derby mellan Djurgården och Hammarby som en supporter tog sig in på pressläktaren på Tele2 arena och attackerade en arbetande journalist.

Vakter saknades kring pressläktaren och det tog flera minuter innan en polis, som var på matchen på sin fritid, ingrep och förde bort mannen från pressläktaren.

Svenska Sportjouranlistförbundet (SSF) och Sportjournalisternas klubb Stockholm (SKS) har vid ett flertal tillfällen påtalat för klubbarna att pressläktaren på Tele2 arena är helt öppen.
Att obehöriga kan kliva rakt in på pressläktaren är oacceptabelt. Pressläktaren är vår arbetsmiljö.
SSF och SKS har krävt vakter och någon form av avgränsning kring pressläktaren.
Detta har inte fungerat.

På fredagen mötte SSF och SKS säkerhets- och kommunikationsansvariga från Djurgården, Hammarby och arenaägaren Stockholm Globe Arenas för att diskutera säkerheten och arbetsmiljön på Tele2 arena.
Efter ett konstruktivt möte slås fast att klubbarna vidtar åtgärder redan till lördagens match mellan Hammarby och Jönköping Södra.
Därtill samordnar klubbarna sitt säkerhetsarbete kring pressläktaren så det ser likadant ut för både Hammarby och Djurgården.

* Avgränsning. Klubbarna erkände att gångarna genom pressläktaren har blivit en ”motorväg” för publikflöden. En temporär avgränsning kring pressläktaren, troligtvis rep, blir en markering som ska hålla obehöriga borta redan på lördag. Till ett senare skede diskuteras en fast lösning, kanske med staket och grindar.

* Vakter. Hammarby och Djurgården inför en lösning som ska gälla på båda klubbarnas arrangemang. Två ”säkerhetspersoner” (pressvärdar med relevant utbildning) kommer alltid att finnas tillgängliga på samma platser på pressläktaren. Från planen sett alltid längst ner till vänster på pressläktaren och högst upp till höger. Vid derbyn eller större matcher utökas denna personalstyrka med minst en person.
Säkerhetspersonerna ska inta en mer aktiv roll för att arbetande press ska känna sig trygga.

* Vägen till pressläktaren. En alternativ väg som inte används är bakvägen och hiss upp till pressläktaren. Mötet diskuterade om denna ska användas för att journalisterna ska slippa gå igenom publiken. Eventuellt kommer detta att testas under våren.

* Särskild hotbild. Om någon eller några journalister upplever en särskild hotbild uppmanas dessa och/eller chefer att ta kontakt med arrangerande klubb. Klubben kan då hitta lösningar för att ytterligare stärka upp säkerheten kring den individen.

* Uppföljning. Mötet beslutade att uppföljning kring hur tryggheten upplevs på arenan är viktig. Ett nytt möte kommer att hållas i slutet på maj.

SSF och SKS är positiva till klubbarnas och arenans agerande. I dagarna möter vi även även Svensk Elitfotboll, SEF, för en mer allmän diskussion om hot och säkerhet på landets arenor.


Svenska Sportjournalistförbundet, styrelsen
Sportjournalisternas klubb Stockholm, styrelsen