Misstankar om ekonomiska oegentligheter

Misstankar om ekonomiska oegentligheter

Svenska Sportjournalistförbundets styrelse har i dag, fredag, i enighet polisanmält en tidigare styrelseledamot efter misstankar om ekonomiska oegentligheter.
Detta sedan misstänkta oklarheter uppdagats i förbundets räkenskaper.
– Vi ser med största allvar på detta och har vänt oss till polisen, säger SSF:s ordförande Lisa Edwinsson.
SSF låter nu ärendet bli en polisiär sak och kan i dagsläget inte kommentera ytterligare.
Den dagliga verksamheten i Svenska Sportjournalistförbundet, med bland annat AIPS-korthantering samt säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, kommer inte att påverkas av det inträffade.
Svenska Sportjournalistförbundet har de senaste månaderna genomgått en omorganisation och kommer under hösten fortsätta att driva dagsaktuella frågor, relevanta för våra medlemmar.

Vi återkommer med mer info framöver.

//Styrelsen i SSF