SSF:s verksamhetsberättelse 2015-2016

SSF:s verksamhetsberättelse 2015-2016

Tisdagen den 24 maj kl 18.00 hålls Svenska Sportjournalistförbundets årsmöte på Restaurang Löwenbräu vid Fridhemsplan. Alla välkomna.
På årsmötet tackar ordförande Mats Taxén för sig efter sex år.
Här följer årets verksamhetsberättelse. Läs om vårt internationella samarbete, säkerheten på arenorna och vår planerade omorganisation.

Styrelsen, övre raden: Ulf Niklasson, Lars Folkesson, Lennart Månsson, Bo Fuhrman. Nedre raden: Mats Taxén, Lisa Edwinsson, Lena Sundqvist, Berndt Rosqvist. På bilden saknas Anna Blomqvist. Foto: Bildbyrån.
Övre raden: Ulf Niklasson, Lars Folkesson, Lennart Månsson, Bo Fuhrman. Nedre raden: Mats Taxén, Lisa Edwinsson, Lena Sundqvist, Berndt Rosqvist. På bilden saknas Anna Blomqvist. Foto: Bildbyrån.

* * *

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016


Styrelsen
Ordförande:
Mats Taxén, Stockholm (mandat utgår 2016)
Vice ordförande:
Ulf Niklasson, Göteborg (2016)
Kassör och ackrediteringssekreterare:
Berndt Rosqvist, Vällingby (2017)
Sekreterare:
Lars Folkesson (2017)
Mötessekreterare:
Lennart Månsson, Hässleholm (2016)
Ledamöter:
Anna Blomqvist, Stockholm (2017)
Lisa Edwinsson, Stockholm (2016)
Bo Fuhrman, Skellefteå (2017)
Lena Sundqvist, Stockholm (2016)


Revisorer:

Claes-Göran Bengtsson, Stockholm (2016)
Thord-Eric Nilsson, Östersund (2016)
Suppleant:
Sven Elofsson, Växjö (2016)

Valberedning:
Christer Johansson, Eskilstuna (2016)
Håkan Svensson, Luleå, sammankallande (2016)
Jenny Modin, Stockholm (2016)

Hedersledamöter:
Carl-Gustaf Stenfeldt, Malmö (hedersordförande, utsedd 1992)
Leif Nilsson, Norrtälje (hedersordförande, utsedd 2006)
Roger Gottfridsson (särskild hedersmedlem, utsedd 2009)
Bengt Lindgren, Jönköping (hederskassör, utsedd 1996)
Hans Delby, Eskilstuna (utsedd 1992)
Stig Hagberg, Partille (utsedd 1992)
Hans Jonson, Örebro (utsedd 1992)
Ove Karlsson, Stockholm (utsedd 1999)

Styrelsens arbetsfördelning:
Arbetsutskott (AU): Taxén, Niklasson, Rosqvist.
Ackrediteringssekreterare: Rosqvist.
Vice ordförande: Niklasson.
Firmatecknare: Taxén och Rosqvist.
Stipendieansvarig: Bo Fuhrman.
Utbildningsansvariga: Anna Blomqvist och Lena Sundqvist.
Ansvarig för AIPS-korten: Rosqvist.
Ansvarig för hemsidan, facebook och twitter: Lisa Edwinsson, Blomqvist, Fuhrman.
Ansvarig för medlemsregistret: Lars Folkesson.
Förbundskaptener, fotbollslandskamper: Månsson och Niklasson.
Ansvarig för kontakter med Fotbollförbundet och SEF: Niklasson.
Ansvarig för kontakter med Ishockeyförbundet och SHL: Sundqvist.


Årsmötet 2015

Årsmötet hölls den 14 juni på Restaurant Löwenbräu i Stockholm. Årsmötesförhandlingarna leddes av hedersordföranden Leif Nilsson. Ett 20-tal medlemmar deltog.


Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen: 2 sept i Bildbyråns lokaler på Völundsgatan i Stockholm, 19 nov hos Svenska Spel i Sundbyberg, 16 feb och 18 april i Bildbyråns lokaler.


Internationell verksamhet

Skrivelse om pressfrihet till AIPS. Deltagande i kongresser
Under den nordiska kongressen i Helsingfors i maj 2015 beslutade de nordiska länderna (och Estland) att gå samman med en gemensam skrivelse till AIPS.
Initiativet kom från SSF, med anledning av utvecklingen att lägga AIPS-kongresser i stater med liten, eller begränsad, pressfrihet.
I en gemensam skrivelse till AIPS slog Nordens sportjournalistförbund ett slag för pressfrihet och demokratiska värden. 

Norden oroas över trenden med AIPS årliga kongresser i odemokratiska stater.
De senaste årens AIPS-kongresser har arrangerats i länder långt ner på Reportrar utan gränsers så kallade ”press freedom index”: Ryssland (152:a vid tiden för skrivelsen), Azerbajdzjan (162), Turkiet (145) och nu senast – i februari 2016 – Qatar (115).
AIPS, sponsorer och värdlandet delar på kostnaderna för kongresserna. Mer eller mindre demokratiska länder ser här en chans att utnyttja kongresserna i propagandasyfte. 
För att motverka trenden föreslog Norden att AIPS kongresser skulle arrangeras bara vart annat år. AIPS skulle i så fall inte bli lika beroende av värdlandets ekonomiska satsningar.

Mats Taxén överlämnade den nordiska skrivelsen till AIPS Europes ordförande Yannis Daras på AIPS Europes kongress i Minsk, Vitryssland (för övrigt 157:a på press freedom index) i september. Taxén och Lisa Edwinsson var på plats i Minsk för SSF.

I december hade den nordiska skrivelsen nått AIPS italienske ordförande Gianni Merlo. 
Det är tydligt att AIPS och Merlo kände sig hotade av Nordens förslag och Merlo kallade Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland till ett hastigt möte. Vi sågs i Köpenhamn 4 januari. På plats var Mats Taxén och Lisa Edwinsson från Sverige samt ordförandena Andras Kraul från Danmark, Reidar Sollie från Norge och Eirikur Stefan Asgeirsson från Island. 
Mötet blev hätskt med många ordväxlingar. Merlo hade svårt att ta till sig Nordens argument. 
Dagen efter formulerade de nordiska representanterna delvis om skrivelsen, men bestämde sig ändå för att skicka den vidare till AIPS kongress i Qatar – dock med titeln rekommendation snarare än förslag.
Med detta ville vi se till att det blev en debatt kring frågan – snarare än att frågan avfärdades i en snabb omröstning. Det lyckades vi bra med.

SSF skickade Lisa Edwinsson till AIPS-kongressen i Doha i februari. Även ordförandena från Norge, Danmark, Island, Finland och Estland var där för att backa upp det nordiska förslaget.
Gianni Merlo var fortsatt emot de nordiska länderna och gjorde vad han kunde för att argumentera mot rekommendationen. Men Norden fick ändå till en väldigt bra diskussion under en timmes lång debatt.
Flera länder förstod problematiken, och vi fick stöttning från främst Frankrike, Belgien och Nederländerna som därefter valde att gå vidare med våra förslag. Tillsammans ska vi försöka hålla diskussionen vid liv till nästa års kongress, i Pyeongchang i Sydkorea, få med fler länder på banan och jobba för att göra både AIPS och kongresserna bättre.

Detta var alltså en positiv utveckling. Att ens frågan om pressfrihet och kongressernas utformning kom upp på agendan i Qatar ser vi som en delseger, i en annars trögförändrad och konservativ organisation.


Bojkottar pris

Ett nytt stort pris för sportjournalister instiftades 2015, kallat Sport Media Pearl Awards. De första priserna delades ut hösten 2015 med 10 000 dollar som förstapris i nio olika kategorier. Priset har kritiserats bland många sportjournalister, eftersom det sponsras av Abu Dhabi Media, ett statsägt medieföretag i Förenade Arabemiraten. SSF har, liksom bl a Danmarks sportjournalistförbund, beslutat att bojkotta priset, såtillvida att vi inte nominerar några förslag till pristagare.


Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet fungerar bra, vilket visas av rapporten om AIPS-skrivelsen ovan. Man kan se mötet i Köpenhamn 4-5 januari som ett nordiskt ordförandesmöte.
Nordiska kongresser arrangeras vartannat år och Island planerar för en kongress i Reykjavik 2017, preliminärt 14-17 maj .
Sverige ska arrangera den nordiska kongressen 2019. Senast Sverige var värd hölls kongressen i Ronneby 2007.
De nordiska länderna har fortfarande inga personer att lansera för styrelserna i AIPS och AIPS Europe.


AIPS-korten

Glädjande nog har intresset för AIPS-korten vuxit. Det kan bero på att flera arrangörer kräver AIPS-kort för ackreditering.
SSF har under det senaste verksamhetsåret utfärdat 120 AIPS-kort och flera är på gång. Notera att det är viktigt att meddela vem som betalar för AIPS-korten. För ansvarige Berndt Rosqvist blir det ett detektivarbete att ta reda på vilken person som betalar när det på bankgirouppgiften står enbart firmanamnet. Det är också viktigt att betala så fort som möjligt.


Kassörens rapport

Vi lyckades under det senaste verksamhetsåret (1/5 2015-30/4 2016) vända trenden med röda siffror.
Vi gör under detta verksamhetsår ett litet överskott på drygt 3 000 kr.
Anledningen är att vi fått in släpande avgifter för AIPS-korten.
Det finns även inkomster på ingång för klubbarnas avgifter och flera inkomster för AIPS-korten är på ingång.
Styrelsen i SSF har också noggrant planerat sina möten för att hålla ned kostnaderna.
Ekonomin är fortsatt stabil. Vi har drygt 315 000 kr på bankgiro och ytterligare 66 000 kr på kongressfonden vilket säkrat ekonomin för den nordiska kongressen 2019.


Årets sportjournalist

För första gången deltog SSF i att utse årets sportjournalist, då Stockholmsklubbens tidigare utmärkelse breddats till att gälla hela landet.
Utvecklingen har gett priset mer tyngd.
I december utsågs TV4-journalisten Olof Lundh till Årets sportjournalist i Sverige 2015.
Juryns motivering:
”Stilistik och nyhetsjakt i skrift. Tydligt och pedagogiskt i etermedia. Mod, glöd och nyfikenhet som ger en oberoende journalistik på alla plattformar.”
Förutom titeln fick Olof Lundh ett stipendium på 15 000 kronor. I juryn ingick ordföranden Lasse Granqvist, Jenny Modin (SKS), Ulf Niklasson (SSF), Fredrik S Johansson (SKS) samt Thomas Björn (samarbetspartnern Kraftfull Kommunikation AB). ​


Stipendieverksamheten

Samarbetet med Svenska Spel fortsätter att ge våra medlemmar rika tillfällen att förkovra sig.
Det fanns även det här året många kvalificerade ansökningar till Svenska Spels stipendier. Efter långa diskussioner beslutades följande:
Lars-Gunnar Björklunds och SSF:s stora utvecklingsstipendium gick till fotgrafen Johanna Lundberg på Bildbyrån, som ska följa iransk damfotboll på plats i Iran. Stipendiet är på 40 000 kronor. Stipendiaten fick sina pengar vid Idrottsgalan i Globen i januari.
Resten av stipendiesumman delades på fyra personer, som får 20 000 kronor vardera:
Björn Oldeen, C More, Stockholm: Hur jobbar NHL-kommentatorer, förberedelser och match?
Simon Jakobsson, Norrbottens-Kuriren, Luleå: Hur jobbar Kanada och USA för att sätta Nordamerika på skidkartan?
Malin Wahlberg, Aftonbladet, Stockholm: NBA, NCAA och March Madness – vad är skillnaden mellan ligorna (spelet, spelarna, publiken, matcharrangemangen)?
Max Schüllerqvist, SVT, Stockholm: Islands otroliga resultat i EM-kvalet, hur är de möjliga?


Omorganisation av SSF

I de senaste årens verksamhetsberättelser har vi skrivit om att många av våra regionala klubbar arbetat i motvind, eller inte haft någon verksamhet alls.
Det hänger till stor del samman med den stora omstrukturering, som pågår inom mediebranschen.
SSF-styrelsen har insett att förbundet behöver en rejäl omorgansation. Tanken är att på några års sikt ta bort de regionala klubbarna och ha en enda organisation, som man för övrigt har i övriga nordiska länder.
SSF-styrelsen har inlett ett nära samarbete med den största klubben. Sportjournalsiternas Klubb Stockholm, och startar en förändring i den stadgeändring som förelås till årsmötet.
Lars Folkesson är styrelsens medlemsansvarig och vi uppmanar alla att kontakta honom vid ändringar av adresser, telefonnummer mm: lars.folkesson@nsd.se. 070/549 32 49.


Hemsidan och sociala medier

Hemsidan har tyvärr varit utsatt för två kraftiga hackerattacker i år. Hemsidan låg nere under en vecka i början av året, men vi lyckades få upp den igen lagom till utdelningen av stora stipendiet på Idrottsgalan. 
Vi har lyckats återskapa det mesta efter den senaste kraschen, men visst innehåll försvann och statistiken för året haltar. Därför inga färska siffror om antal besökare.
På Facebook och Twitter har antalet följare ökat till 304 på facebook och 383 på twitter. Vi har även ett Instagramkonto, men där är vi inte särskilt aktiva.

Bättre interaktivitet både på FB och Twitter än tidigare år. Det FB-inlägg som nått överlägset flest personer är det om att Johanna Lundberg fick stora stipendiet. 20.563 personer nåddes av den FB-uppdateringen. Det är väldigt mycket för att vara SSF. 22 gillade inlägget och sju delade det. 
Det inlägg som fått flest kommentarer är SKS:s och SSF:s gemensamma uttalande i samband med tumultet på pressläktaren på Tele2 Arena. Sex kommentarer, varav två svar från SSF. Sammanlagt nåddes 2.231 personer av den uppdateringen, näst flest efter inlägget om Johanna Lundberg. 
På Twitter har också nyheten om att Johanna Lundberg fick stora stipendiet genererat mest aktivitet. Den tweeten fick 34 favoritmarkeringar och retweetades av tolv personer. Också mycket för att vara SSF. 
Allra flest retweets (10) fick vår uppmaning om att söka AIPS Young Reporters Program. Även SSF:s och SKS:s uttalande kring händelsen på Tele2 skapade aktivitet på Twitter, nio retweets och sju favoritmarkeringar.

Våra kontaktuppgifter på Facebook är (facebook.com/Svenskasportjournalistforbundet) och på Twitter (twitter.com/SSFAIPS). Vi har också ett Instagramkonto ( instagram.com/sportjournalisterna).


Samarbete med Fotbollförbundet och SEF

Precis som tidigare år har SSF haft regelbundna kontakter med Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll (SEF).
Sommarens stora händelse på förhand var damernas VM i Kanada. Sportsligt blev det en besvikelse och utifrån de utsändas arbetsförhållanden likaså. Det var svårarbetat och reportrar på plats upplevde det inte som om förbundet bjöd till under det långa mästerskapet. Det uppstod också konflikter på plats mellan enskilda reportrar och förbundet, som gjorde att det blev svårjobbat.  
Allt detta pratades det om på det uppföljningsmötet som följde och upplevelsen är att våra synpunkter togs på allvar.

Desto roligare var U21-EM. Självklart är det så att med framgång är det lättare att arbeta för de utsända och det skall påpekas att tillgängligheten bland spelare och ledare var väldigt bra.

Inför fotbolls-EM i Frankrike har Sportjournalistförbundet påpekat vikten av ett införmöte och det har också blivit av. Vi har också varit högst delaktiga i arbetet med EM-ackrediteringar och förhoppningen är att det kommer att bli en bra arbetssituation för våra utsända. På grund av säkerhetssituationen i Frankrike har Sportjournalistförbundet också varit i kontakt med den Svenska ambassaden i Paris och fått en kontaktperson dit media kan vända sig till om det skulle uppstå frågor eller problem.  

Den inhemska fotbollen har tyvärr präglats av brist på säkerhet. Under lång tid har klimatet i framför allt sociala medier hårdnat för fotbollsreportrar och krönikörer. Nyligen inträffade en fruktansvärt otrevlig händelse på Tele2 Arena, då en reporter blev attackerad inne på pressläktaren och en annan fick utstå hot från samma gärningsman. Sportjournalisternas Klubb Stockholm tillsammans med SSF agerade direkt med snabb information i sociala medier och sedan också träffar med berörda klubbar, arenaägare och SEF. Säkerheten kring våra medlemmar är tyvärr numera en stor allvarlig fråga och något som vi kommer att arbeta vidare med i olika sammanhang.


Ordförandens slutord

Efter sex år som ordförande för SSF tackar jag (Mats Taxén) för mig. När Bertil Guslén hoppade av som ordförande frågade valberedningen om jag kunde hoppa in ett år tills man hittade någon yngre. Det blev alltså lite längre.
Men det har varit roligt och jag vill tacka alla styrelseledamöter och alla medlemmar för samarbetet under åren. Vi har idag en bra styrelse, där vi delegerat arbetet inom olika områden, vilket gör ordförandejobbet möjligt att hantera.

Jag är också stolt över det som styrelsen och förbundet åstadkommit. Vid varje styrelsemöte tycker man att det går trögt och inte mycket har hänt. Men tittar man på ett par års sikt så har vi åstadkommit en hel del.
Här är några saker att vara stolta över:

• Vår motion till AIPS om förändrade kongresser. Med ett initiativ från SSF har vi fått hela sportjournalistvärlden att diskutera bristen på pressfrihet i de länder som de senaste åren arrangerat AIPS kongresser. Det gäller Azerbajdzjan, Vitryssland, Turkiet och Qatar. Personligen tror jag att vår motion stoppade en planerad kongress i Turkmenistan, som är världens, tillsammans med Nordkorea, hårdaste diktatur.

• Vi har inkluderat kvinnorna på ett helt annat sätt än tidigare i förbundets verksamhet. Ungefär tolv procent av SSF:s medlemmar är kvinnor. Men representationenn i SSF:s styrelse är klart större, då vi numera har tre kvinnor. Även i Stockholm finns flera kvinnor i styrelsen och klubben har en kvinnlig ordförande. Jag hoppas på en kvinna också som min efterträdare.

• Vårt samarbete med Svenska Fotbollförbundet har utvecklats de senaste åren. Nu har vi regelbundna kontakter med både förbundet och SEF för att diskutera arbetsförhållandena på arenorna, och vid stora mästerskap. Säkerheten för medlemmarna har vuxit fram som den viktigaste frågan. Efter vår kritik mot pressläktaren på nybyggda Friends blev den ombyggd och med åtminstone en plastkätting som avgränsning.

• Vi har omvandlat ”Årets Sportjournalist i Stockholm” till ”Årets Sportjournalist i Sverige”, vilket innebär större uppmärksamhet och prestige.

• Vi har inlett det nödvändiga arbetet med att omorganisera förbundet. Modellen med 16 regionala klubbar fungerade när nästan alla sportjournalister arbetade på papperstidningar. Den nya medielandskapet kräver något annat. Exakt vad får den nya styrelsen arbeta vidare med. Det blir en huvuduppgift för den nya styrelsen tillsammans med säkerhetsfrågorna.

* * *

Styrelsen, 2016-05-08

Mats Taxén, Anna Blomqvist, Lisa Edwinsson, Lars Folkesson, Bo Fuhrman, Lennart Månsson, Ulf Niklasson, Berndt Rosqvist och Lena Sundqvist.