Varannan sportjournalist har hotats

Varannan sportjournalist har hotats

Varannan sportjournalist har utsatts för hot.
Det visar en undersökning som Scoop, tidskriften för grävande journalistik, har gjort bland Svenska Sportjournalistförbundets medlemmar.
Men ytterst få hot polisanmäls.

Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

Scoop har i det senaste numret frågat de aktiva medlemmarna i Svenska Sportjournalistförbundet om de känt sig hotade i sitt jobb.

Nästan varannan, 48 procent, av de som svarat på enkäten säger sig ha blivit hotade någon gång. De kvinnliga sportjournalisterna är något mer utsatta. 56 procent av dem har hotats, mot 46 procent av männen.

Det vanligaste är att hotas via sociala medier och via mejl. 42 procent av de som hotats har fått hoten via sociala medier, 38 procent via mejl.
Några, 17 procent, har också hotats på arenor, på väg till och från sportevenemang eller på krogen.
Ytterst få av dem som hotats polisanmäler, endast fem procent.

– Att nästan hälften av de medlemmar som svarat på Scoops enkät har känt sig hotade i sin yrkesutövning är allvarligt. Och värre än befarat. Våld och hot mot journalister ökar, sportjournalistiken är tyvärr inget undantag, säger Lisa Edwinsson, ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet.

Hon tillägger:

– Att hot på sociala medier eller via mejl är vanligast är, tyvärr, inte överraskande. Möjligheten till anonymitet, och ett stundtals hårt klimat på nätet, spär på hat och hot.

– Att så många även känt sig hotade i samband med matcher eller idrottsevenemang är både oroväckande och allvarligt. Pressläktare och arenor är vår arbetsplats – men säkerheten för pressen åsidosätts på många håll i landet. Självklart ska vi som har som jobb att bevaka idrott kunna känna oss trygga i vår arbetsmiljö. Det ser jag som en av Svenska Sportjournalistförbundets allra viktigare frågor.

109 av Sportjournalistförbundets aktiva medlemmar svarade på Scoops enkät. Det motsvarar en svarsfrekvens på drygt 30 procent.


För mer information:

Fredrik Nejman
Redaktör Scoop
073-322 06 82

Lisa Edwinsson
Ordförande Svenska Sportjournalistförbundet
070-160 46 21

Text: Scoop/SSF

>>> LÄS MER:
I våras misshandlades en journalist av en obehörig person på pressläktaren på Tele2 Arena.
Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) och Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS) har i flera år påtalat brister i säkerheten på arenan, men problemen har länge kvarstått. Efter vårens incident kontaktade vi arenaägaren, Tele2-klubbarna och SEF (Svensk Elitfotboll) igen. Åtgärder har därefter vidtagits för att öka tryggheten, men vi fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med de olika aktörerna kring säkerheten.